22/10/14

A partir del 10 de noviembre cambian las atribuciones de las titulaciones náuticas en virtud del Real Decreto 875/2014

El próximo 10 de noviembre de 2014 entra en vigor el Real Decreto 875/2014 de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo.

A continuación se incluye una tabla comparativa donde se resumen los cambios en las atribuciones de las distintas titulaciones náuticas.
ACTUALMENTE


A PARTIR DEL 12 DE OCTUBRE DE 2014

SIN TITULO

Hasta 4 metros a motor y 5 metros a vela.
 Navegación diurna.
Hasta 11, 03 kW (14,98 CV)


Hasta 5 metros a motor y 6 metros a vela.
Navegación diurna.
Hasta 11, 26 kW (15,3 CV)
18 años de edad.


La licencia de navegación entra en vigor el 1 de noviembre de 2014ACTUALMENTE

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014
AUTORITZACIÓN FEDERATIVA

Fins a 6 metres.
Navegació diürna.
Fins a 40 kW(54,36 CV).
En zones delimitades per Capitania.
16 anys d’edat amb consentiment.

No es realitzaran més proves per a la seva obtenció.

Els titulats mantindran les seves atribucions  i si realitzen
4 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació podran sol·licitar la llicència de navegació
LICENCIA DE NAVEGACIÓN


Fins a 6 metres.
Navegació diürna.
Potència adequada.
Fins a 2 milles.
Govern de motos nàutiques classe C.
16 anys d’edat amb consentiment.


ACTUALMENT

A PARTIR DEL 11 DE GENER DE 2015
OBSERVACIONS
PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA
Fins 7,5 metres a motor i 8 metres a vela.
Potència adequada.
Fins a 5 milles.
Govern de motos nàutiques.
16 anys amb consentiment.
Embarcacions fins a 8 metres.
Potència adequada.
Fins a 5 milles.
Govern de motos nàutiques.
16 anys amb consentiment.


TITULACIÓ BÀSICA:
8 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
 4 h de formació de radiocomunicacions
(o be 12h Radio operador de curt abast amb validesa per la resta de titulacions)

HABILITACIÓ  A VELA:
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)


PATRÓ/ONA D’EMBARCACIONS D’ESBARJO

Embarcacions fins a 12 metres.
Potència adequada.
Fins a 12 milles de la costa.
Navegació dins de l'arxipèlag balear i canari.
Govern de motos nàutiques.
16 anys d’edat amb consentiment.

Embarcacions fins a 15 metres.
Potència adequada.
Fins a 12 milles de la costa I navegació dins de l'arxipèlag balear i canari.
Govern de motos nàutiques.
18 anys d'edat.TITULACIÓ BÀSICA:
16 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h Radio operador de curt abast (amb validesa per la resta de titulacions)

HABILITACIÓ  A VELA:
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)

FINS A 24 METRES  I 12 MILLES, ENTRE ARXIPÈLAGS  I ENTRE LA PENÍNSULA I BALEARS:
24 h  de pràctiques reglamentàries de navegació

PATRÓ/ONA DE IOT
Embarcacions fins a 20 metres.
Fins a 60 milles de la costa i
navegació dins de l'arxipèlag balear i canari.
Govern de motos nàutiques.
18 anys d’edat.
Embarcacions fins a 24 metres.
Fins a 150 milles.
Govern de motos nàutiques.
18 anys d'edat.


TITULACIÓ BÀSICA:
48 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h Radio operador de curt abast (amb validesa per la resta de titulacions)

HABILITACIÓ  A VELA:
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)


CAPITÀ/ANA DE IOT


Embarcacions fins a 24 metres.
Navegació il·limitada.
Govern de motos nàutiques.
Embarcacions fins a 24 metres.
Sense limitació geogràfica.
Govern de motos nàutiques.
18 anys d'edat.


TITULACIÓ BÀSICA:
48 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h Radio operador de curt abast (amb validesa per la resta de titulacions)

HABILITACIÓ  A VELA:
16 H de pràctiques de vela